Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser är relevanta och delar de bedömningar som ligger till grund för slutsatserna i rapporten. Regeringen avser att fortsätta följa Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Regeringen ansåg att Riksrevisionens iakttagelser inte föranledde några åtgärder från regeringens sida och ansåg därmed att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Justitieutskottet ansåg att det var viktigt att bevaka att reglerna som finns för att skydda den personliga integriteten följs och välkomnade därför Riksrevisionens granskning. När det gällde relevansen av Riksrevisionens iakttagelser och de bedömningar som ligger till grund för slutsatserna i rapporten, gjorde utskottet ingen annan bedömning än regeringen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna, vilket även riksdagen beslutade.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?