Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bredband i världsklass? – Regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet (RiR 2017:13)

Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad har hittills varit framgångsrik, men ställs inför ökande svårigheter. Konkurrensproblem, konflikter mellan privata och offentliga aktörer samt risk för att stöd gått till fel områden är några av de problem som granskningsrapporten belyser.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringens och riksdagens bredbandspolitiska mål är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målet ska i första hand uppnås genom en väl fungerande marknad. Regeringens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att ge stöd till områden där marknadsaktörerna anser att det saknas kommersiella förutsättningar för att bygga bredband.

Riksrevisionen har granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Rapporten visar att modellen med marknadsstyrd bredbandsutbyggnad, statligt stöd och kommunala insatser kan anses ha varit framgångsrik eftersom den har gett huvuddelen av hushåll och företag tillgång till bredband. Den nuvarande modellen har emellertid ställts inför ökade svårigheter när det gäller att tillhandahålla bredband till de hushåll och företag som kvarstår.

Marknadsaktörerna upplever att det finns hinder som påverkar deras möjligheter att tillhandahålla bredband och att statliga myndigheter inte fullt ut förmått komma till rätta med dessa hinder. Stödet har dessutom utformats på ett sätt som gör att det riskerar att tillfalla kommersiellt attraktiva områden, istället för att underlätta utbyggnad i områden där det saknas kommersiella förutsättningar. För att nå det bredbandspolitiska målet behövs fler kompensatoriska insatser och att aktörerna måste intensifiera sitt samarbete.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?