Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Från spår till bevis – Polisens forensiska organisation (RiR 2017:16)

Granskningen visar att resursanvändningen inom Polisens forensiska organisation är ineffektiv, och att detta försvårar arbetet med att klara upp brott. Framför allt är det långa handläggningstider och brister i ärendehanterings­systemen som ger upphov till ineffektivitet, men brister finns även på andra områden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Forensik, som i dagligt tal kallas för kriminalteknik, innebär att spår samlas in och analyseras för att säkra teknisk bevisning som ofta är avgörande för att brott ska kunna klaras upp. Riksrevisionen har granskat Polisens forensiska organisation för att se om den bidrar till brottsuppklaring på ett effektivt sätt.

Granskningen visar att det forensiska arbetet anses hålla hög kvalitet, men att resursanvändningen är ineffektiv. Handläggningstiderna för forensiska undersökningar är långa, och det skapar en ineffektiv resursanvändning i hela rättskedjan. Detta orsakas till stor del av brister i beställningsprocessen. Dels blir det ofta fel när forensiska undersökningar beställs, bland annat på grund av att beställningsformuläret anses vara krångligt att fylla i. Dels avbeställs inte alltid forensiska undersökningar som inte längre behövs, till exempel när ett ärende läggs ned. Ett annat problem är att man inom Polisen använder en allt för stor del av sin arbetstid till att manuellt föra över information mellan ärendehanteringssystem som skulle kunna vara sammankopplade.

Riksrevisionen lämnar med anledning av granskningen därför ett antal rekommendationer till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?