Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens rekommendation att distributionen av statistiken från nationalräkenskaperna endast bör komma från Statistiska centralbyrån (SCB). Regeringen meddelade att den avser att se över styrningen av nationalräkenskaperna med målet att SCB ska distribuera dem.

Finansutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning. Utskottet utgick från att Riksrevisionens rekommendationer till SCB kommer att beaktas vid sammanställningen av nationalräkenskaperna. Utskottet föreslog att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?