Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Framtidens skatteintäkter och förändrad energianvändning (RiR 2020:25)

Regeringens beräkningar av framtida intäkter från energi- och koldioxidskatter tar inte tillräcklig hänsyn till de stora förändringar som sker på klimat- och energiområdet. Det innebär att dessa intäkter riskerar att överskattas och att bedömningen av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet kan bli missvisande, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringens beräkningar av framtida intäkter från energi- och koldioxidskatter tar inte tillräcklig hänsyn till de stora förändringar som sker på klimat- och energiområdet. Statens intäkter riskerar därför att överskattas och bedömningen av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet kan bli missvisande.

Riksrevisionens granskning visar att regeringens långsiktiga beräkningar inte tar hänsyn till att intäkterna från energi- och koldioxidskatterna successivt minskar när människor väljer energieffektivare och klimatanpassade alternativ för resor, transporter och uppvärmning. Skatteintäkterna riskerar därmed att överskattas.

Med nuvarande skatteregler blir överskattningen synlig 2024, och ökar sedan successivt. År 2050 överskattas skatteintäkterna med ungefär en halv procent av BNP, vilket motsvarar runt 25 miljarder kronor i nuläget.

Bedömningen av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet ska baseras på aktuella skatteregler och ta hänsyn till viktiga trendmässiga förändringar, för att vara relevant. För att uppnå det rekommenderar Riksrevisionen regeringen att utveckla metoden för att beräkna skatteintäkter på lång sikt så att den fångar utvecklingen på klimat- och energiområdet. Regeringen bör också ge Energimyndigheten i uppdrag att återkommande ta fram ett huvudscenario över Sveriges energisystem på lång sikt.

Sammanfattning på engelska

Future tax revenues and changed energy use

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?