Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning och instämde i flertalet bedömningar. Regeringen meddelade att den arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i de ekonomiska propositionerna, i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.

Regeringen delade Riksrevisionens beskrivning av det nära sambandet mellan utgiftstakets nivå, skattepolitikens inriktning och det finansiella sparandet i den offentliga sektorn. Regeringen delade dock inte Riksrevisionens bedömning för motiveringen av utgiftstakets nivå för ett nytt år. I stället meddelade regeringen att den står fast vid den tidigare redovisade uppfattningen, att förhållandet mellan de offentliga utgifterna och framtida skatteuttag endast är en av flera omständigheter att beakta vid bedömningen av en ny nivå på utgiftstaket. Regeringen avsåg därför inte att ändra redovisningen i kommande propositioner, i enlighet med Riksrevisionens rekommendation.

Vidare menade regeringen att ett ledigt utrymme under utgiftstaket inte i sig betyder att det finns ett utrymme för reformer som ökar de takbegränsade utgifterna. Reformer på utgiftssidan kan genomföras först efter avstämning mot överskottsmålet, med hänsyn taget till eventuella inkomstförändringar. Regeringen framhöll att utgiftstakets nivå därmed inte bör betraktas som ett mål för de faktiska utgifterna. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Finansutskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motioner och därefter lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?