Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Åtgärder med anledning av granskningsrapporten om myndighetskapital vid universitet och högskolor

Riksdagen har mottagit skrivelsen från regeringen med anledning av granskningsrapporten Varför sparar lärosätena? – en granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor (RiR 2017:28).

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens iaktagelser och rekommendationer.

Läs mer

Skrivelsen på regeringens webbplats

Varför sparar lärosätena? – en granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor (RiR 2017:28)

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection