Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transportstyrelsens årsredovisning, 2019

Transportstyrelsen saknar i flera fall underlag som styrker fördelningen av kostnader för interna tjänster samt IT-avdelningens indirekta kostnader. Riksrevisionens granskning visar vidare att Transportstyrelsen inte har tagit ut trängselskatt för samtliga utländska fordon som omfattas av skattskyldighet och inte lämnat obetalda trängselskatter för utländska fordon för indrivning. Transportstyrelsen har inte heller skickat betalningsuppmaningar eller drivit in obetalda felparkeringsavgifter för utländska fordon. Riksrevisionen rekommenderar Transportstyrelsen att se över hur Transportstyrelsen fördelar ut sina kostnader för interna tjänster.

Riksrevisionen rekommenderar även Transportstyrelsen att arbeta för att fatta beslut om trängselskatter för fordon från fler länder än de tolv som Transportstyrelsen för närvarande fakturerar trängselskatt samt lämna obetalda trängselskatter för indrivning. Riksrevisionen rekommenderar också Transportstyrelsen att skicka betalningsuppmaningar och driva in obetalda felparkeringsavgifter till ägare av utländska fordon.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 18 maj 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?