Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kungliga Musikhögskolan, brister i hantering av forskningsprojekt, 2020

Kungliga Musikhögskolan (KMH) har inte inte följt regelverket om bisysslor i ett bidragsfinansierat forskningsprojekt. I samma forskningsprojekt har KMH även gjort en direktupphandling daterad efter det att KMH mottagit fakturor från den upphandlade leverantören. Underlaget till fakturorna är dessutom ofullständigt.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 07 maj 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?