Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlingen, överskridande av ekonomiska ramar, 2022

Arbetsförmedlingen har överskridit bemyndiganderamen för lönebidrag med 926 miljoner kronor. Myndigheten har inte i tid uppmärksammat detta, på grund av brister i rutiner, informationsflöden och system.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att stärka den löpande uppföljningen av utestående åtaganden för att hålla sig inom bemyndiganderamen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 11 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?