Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Centrala studiestödsnämnden, beräkning av förväntade låneförluster, 2023

Centrala studiestödsnämnden (CSN) använder en modell för att beräkna förväntade framtida låneförluster som underlag till sin årsredovisning. Detta görs för att kunna reservera pengar för kommande förluster. Eftersom CSN till stor del baserar sin beräkning på de senaste årens historiskt låga räntor finns det en risk att den genomsnittränta myndigheten använder är för låg.

Rekommendationer

Vi rekommenderar CSN bland annat att utreda om det finns behov av metodförändring vid beräkning av genomsnittsräntan.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 20 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?