Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Institutet för mänskliga rättigheter, brister i kvalitetssäkring av årsredovisningens finansiella delar, 2023

Institutet för mänskliga rättigheter (IMR) har brister i rutinerna för framtagande och kvalitetssäkring av årsredovisningens finansiella delar. Bristerna kan leda till väsentliga fel i årsredovisningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar IMR att bland annat se över rutinerna för kvalitetssäkring av de finansiella delarna för att säkerställa att myndigheten följer kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt upptäcker eventuella fel och brister.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 09 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?