Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Karlstad universitet, överskott i uppdragsutbildningen och överföring av överskott, 2023

Karlstad universitet har under flera år samlat på sig ett för stort överskott för sin uppdragsutbildning. Pengarna har dessutom förts över till det helägda dotterbolaget Karlstad universitet uppdrag AB (KUUAB), utan det godkännande från regeringen som krävs för att föra över pengarna till något annat konto än universitetets räntekonto hos Riksgälden.

Karlstad universitet bedriver uppdragsutbildning tillsammans med KUUAB. Enligt samarbetsavtalet mellan Karlstad universitet och KUUAB ska utvecklingsmedel för utveckling av kurser föras över från Karlstad universitet till KUUAB. De ackumulerade utvecklingsmedel som förts över till KUUAB uppgår 2023 till 59 miljoner kronor.

Det ekonomiska målet för uppdragsutbildningen är full kostnadstäckning. Det innebär att avgifterna för uppdragsutbildningen ska täcka kostnaderna på ett eller några års sikt. Det stora överskottet för den avgiftsbelagda verksamheten visar att Karlstad universitet inte följt det ekonomiska målet. De utvecklingsmedel som förts över till KUUAB motsvarar nästan hela överskottet. Överskottet bör redovisas hos Karlstad universitet och finnas på universitetets räntekonto hos Riksgälden. Karlstad universitet saknar godkännande från regeringen att använda ett annat konto än räntekontot.

Rekommendationer

Vi rekommenderar Karlstad universitet att bland annat upprätta ett nytt samarbetsavtal med KUUAB och ta fram en plan för hur överskottet ska minska.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 21 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?