Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statistiska centralbyrån, överskott i avgiftsfinansierad verksamhet, 2023

Statistiska centralbyrån redovisar ett ackumulerat överskott på cirka 39 miljoner kronor för avgiftsområdet Övriga uppdragsgivare. Statistiska centralbyrån ska beräkna avgiften så att den täcker verksamhetens kostnader, det vill säga verksamheten ska gå plus-minus-noll på ett eller några års sikt.

Övriga uppdragsgivare har redovisat ett överskott under många år. De åtgärder som myndigheten vidtagit har inte haft tillräcklig effekt för att resultatet ska komma i balans. Riksrevisionen bedömer därför att Statistiska centralbyrån inte följer det ekonomiska målet om full kostnadstäckning.

Rekommendationer

Vi rekommenderar Statistiska centralbyrån att fortsätta arbetet med att ta fram en plan för hur resultatet för avgiftsområdet ska komma i balans.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 08 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?