Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Den statliga lönegarantin

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av den statliga lönegarantin. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2022.

Bakgrund

Den statliga lönegarantin ska säkerställa att den som är anställd i ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion ska kunna få ut sin lön. Statens utgifter för lönegarantin ökade med nästan en miljard kronor mellan 2019 och 2020, till cirka 3 miljarder kronor.

I hanteringen av lönegarantin är flera olika aktörer involverade. Tingsrätterna utser konkursförvaltare och rekonstruktörer, som beslutar om den anställde har rätt till lönegaranti och hur stor ersättningen ska vara. Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över konkursförvaltarna. Sju av länsstyrelserna betalar ut ersättningen till den enskilde.

Det har varit känt under en lång tid att det förekommer bedrägerier mot den statliga lönegarantin. I en myndighetsgemensam rapport från 2011 bedömdes missbruket uppgå till cirka 7–10 procent av all utbetald lönegaranti. Trots det har inga större förändringar av systemet gjorts och bedrägerierna har fortsatt. Nyligen dömdes ett fyrtiotal personer för delaktighet i bedrägerier mot lönegarantin.

Ett problem som har beskrivits är att de involverade myndigheterna saknar tillräckligt god överblick över processen för att på ett effektivt sätt kunna förhindra missbruk. Att utbetalningarna ska ske snabbt, eftersom de anställda ofta står utan inkomst, försvårar också kontrollen.

Syfte

Granskningen ska undersöka om den statliga lönegarantin effektivt skyddas mot missbruk och överutnyttjande.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 07 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?