Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Fri entré till statliga museer

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av fri entré till statliga museer Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2019.Riksrevisionen genomför just nu en granskning av fri entré till statliga museer Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2019.

Bakgrund

Fri entré infördes för första gången 2004 till ett mindre antal statliga museer, för att 2005 utökas till 19 museer. Fri entré för vuxna avskaffades 2006 men återinfördes tio år senare på totalt 18 statliga museer. Syftet är bland annat att göra kunskap och kulturupplevelser tillgängligt för fler.

Sedan reformen infördes har museibesöken ökat. Myndigheten för kulturanalys har tittat närmare på besöksutvecklingen för ett mindre antal museer med fri entré, och det visar sig då att ökningen främst består av vana museibesökare. Det tyder på att nya grupper av besökare inte har lockats till museerna i någon större omfattning trots reformen. Men den bilden delas inte av de museiföreträdare som Riksrevisionen intervjuat i det inledande granskningsarbetet.

Utöver Kulturanalys uppföljning finns ingen uppföljning av den senaste fri entré-reformens genomförande och resultat.

Syfte

Granskningen ska undersöka om:

  • regeringen har skapat tillräckliga förutsättningar för reformens genomförande.
  • museerna har genomfört reformen på ett ändamålsenligt sätt.
  • reformen har påverkat museernas förutsättningar att utföra sina huvuduppdrag.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 07 maj 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?