Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kvaliteten i nationalräkenskaperna

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av kvaliteten i nationalräkenskaperna. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2019.

Bakgrund

Vid uppföljning och utvärdering av finanspolitiken, liksom vid framtagningen av statsbudgeten, behövs det tillförlitlig ekonomisk statistik. Svagheter i statistiken kan leda till fel slutsatser om läget i svensk ekonomi och styrkan i de offentliga finanserna. I värsta fall kan det leda till felaktiga finanspolitiska beslut.

Nationalräkenskapernas utfall behöver därför vara tillförlitliga. Statistiska centralbyrån är den myndighet som ansvarar för att ta fram utfallet för nationalräkenskaperna.

I den statliga budgetprocessen behöver beslutsfattarna dessutom förhålla sig till prognoser på den realekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna kommande år. För att göra bra prognoser behöver de myndigheter som arbetar med prognoser relevant och aktuell information om nuläget i ekonomin. Utfallen för nationalräkenskaperna används som utgångspunkt för prognoser på den framtida utvecklingen och som underlag för skattningar av prognosmodeller. Behovet av aktuell statistik ställer höga krav på kvaliteten i det första preliminära utfallet (som sedan successivt revideras i takt med att ny information blir tillgänglig).

Den offentliga sektorns finansiella sparande har i genomsnitt underskattats med 15 miljarder kronor i de preliminära utfallen för 2014, 2015 och 2016. Sverige är därmed ett av de länder i EU som haft de största positiva revideringarna. Så stora förstärkningar av statskassan kan påverka utrymmet för finanspolitiken. Problemet är att det blivit känt efter att statens budget beslutats.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet för att utgöra underlag för välinformerade finanspolitiska beslut.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 06 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?