Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Migrationsdomstolarnas effektivitet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av migrationsdomstolarnas effektivitet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2021.

Bakgrund

Det är viktigt för såväl samhället som berörda personer att rätten till uppehållstillstånd utreds rättssäkert och utan onödiga dröjsmål. År 2006 infördes en ny instans- och processordning i migrationsärenden, och migrationsdomstolarna inrättades.

Migrationsdomstolarna ska enligt regleringsbrevet avgöra 90 procent av asylmålen inom 4 månader och 90 procent av övriga migrationsmål inom 5 månader. De genomsnittliga handläggningstiderna har dock ökat sedan 2016. Handläggningstiden för asylmål är 3 månader i Stockholm, cirka 12 månader i Malmö och Luleå, samt 24 månader i Göteborg. I genomsnitt var domstolarnas handläggningstider för asylmål 21 månader år 2019.

De kraftiga variationerna av handläggningstider är ett tecken på bristande effektivitet, och kostnaderna för migrationsdomstolarna har fördubblats över en femårsperiod. Långa handläggningstider kan också innebära att berörda personer far illa.

Syfte

Granskningen ska svara på om migrationsdomstolarnas hantering av migrationsmål är effektiv. Inom ramarna för detta kommer bland annat Domstolsverkets stöd till migrationsdomstolarna att belysas, liksom de förutsättningar som regeringen ger domstolarna.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 30 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?