Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens och Sidas arbete med uppföljning och utvärdering av biståndets resultat och effekter

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens och Sidas uppföljning och utvärdering av biståndet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2024.

Bakgrund

Staten avsätter varje år omkring 47 miljarder kronor till internationellt bistånd. Ända sedan 1960-talet har biståndets resultat och effekter varit i fokus, och såväl riksdag som regering ställer krav på att biståndet följs upp och utvärderas. Riksdagen har återkommande efterfrågat en tydligare koppling mellan en analys av resultaten och politikens inriktning.

Biståndet är svårt att utvärdera. Det rör många områden; från basal hälsovård, infrastruktur och sanitet till frågor om att minska fattigdom och stärka demokrati, institutioner och civilsamhälle. Det genomförs i skilda sammanhang, ofta över lång tid och i samarbete med olika aktörer. Avståndet mellan biståndsfinansiärerna i Sverige och de slutliga användarna eller mottagarna av en insats är dessutom långt, vilket försvårar insyn och återkoppling.

Bland forskare, debattörer och professionella på biståndsområdet pågår en långvarig och omfattande debatt om vad som kan och bör utvärderas, och vad som är bra utvärdering. Samtidigt behöver de som beslutar om biståndet kunskap om vad som bidrar till resultat och hållbara förändringar för att kunna fatta initierade beslut.

Flera studier och tidigare granskningar har pekat på brister i statens arbete med utvärderingar inom biståndet. Det innebär en risk för att riksdagen inte får tillförlitlig information och att regeringen inte kan styra biståndet utifrån tidigare resultat, samt att de resurser som läggs på att utvärdera biståndet inte används på ett effektivt sätt.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen och Sidas uppföljning och utvärdering av svenskt bistånd är effektiv.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 maj 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?