Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statlig vägledning av kommunal tillsyn

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statlig vägledning av kommunal tillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2018.

Bakgrund

Riksdag och regering har betonat vikten av offentlig tillsyn som bidrar till att upprätthålla grundläggande värden som rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Staten har ett övergripande ansvar men själva tillsynen kan bedrivas av såväl statliga som kommunala myndigheter. Idag utövar landets kommuner tillsyn i enlighet med ett 20-tal lagar.
På grund av risken för bristande kvalitet och likvärdighet när 290 kommuner med varierande storlek och förutsättningar ska genomföra tillsyn har regeringen givit flera statliga myndigheter i uppdrag att ge vägledning åt den kommunala tillsynen. Hur dessa myndigheterna arbetar med tillsynsvägledning, och hur mycket resurser de lägger ner, skiljer sig dock avsevärt åt.

Syfte

Granskningen ska bedöma regeringens styrning och om de statliga myndigheterna inom de utvalda områdena bedriver en ändamålsenlig vägledning för att främja en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn. Granskningen ska bland annat belysa framgångsfaktorer och försvårande omständigheter, samt undersöka om regeringen och myndighetsledningarna har skapat tillräckliga förutsättningar för en ändamålsenlig tillsynsvägledning.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection