Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar IVO:s tillsynsverksamhet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en viktig roll i arbetet med att se till att vården och omsorgen i Sverige är säker samt följer lagar och regler. Riksrevisionen granskar nu om den tillsynsverksamhet som IVO bedriver lever upp till kraven på effektivitet och likvärdighet över landet.

Personal på serviceboende lägger hand på axel på boende, sittande vid bord.

Foto: Maskot

Syftet med att bilda IVO var att stärka tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Riksdagen lyfte särskilt fram tillsynens roll för att säkerställa att vård och omsorg är säker, har god kvalitet och bedrivs enligt lagar, förordningar och föreskrifter.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Vi vill granska om IVO:s tillsyn bedrivs effektivt och likvärdigt över landet, och om riksdagens intentioner med bildandet av IVO har genomförts fullt ut, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013 för att stärka tillsynen på området och för att komma till rätta med problem som hade funnits när tillsynen utfördes av Socialstyrelsen.

Bakom beslutet låg en önskan om att förstärka riksdagens och regeringens styrning på området. Regeringen bedömde också att en fristående tillsynsmyndighet underlättar för personer som vill klaga eller anmäla brister inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet.

IVO:s främsta uppgift är att utföra tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet. Som en del av tillsynen ska myndigheten också ansvara för klagomål mot hälso- och sjukvården utifrån patientsäkerhetslagen.

Syfte

Syftet med granskningen är att ta reda på om IVO:s tillsyn bedrivs effektivt och likvärdigt över landet. Granskningen ska bland annat belysa vilka förutsättningar IVO:s tillsynsarbete har, hur processerna ser ut och om IVO har en fungerande uppföljning och återföring.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 06 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?