Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Näringsdepartementet

Riksrevisionen begränsar sitt yttrande till de förslag som lämnas i betänkandets del 1, avsnitt 6.8.1 och 6.8.2, angående förslag med koppling till Riksrevisionens granskningar på området och angående ett uttalande om Riksrevisionens uppdrag.

TA DEL AV REMISSVARET

Uppdaterad: 15 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection