Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fokus på hållbar tillväxt? Statens stöd till regional projektverksamhet (RiR 2005:28)

En granskning för att se om den regionala projektverksamheten är inriktad på målen om hållbar tillväxt har genomförts. En stor del av det statliga stödet till regional projektverksamhet används inte effektivt och bidrar inte tillräckligt till statens mål. Näringslivet är alltför sällan involverat i regionala stödprojekt och de privata aktörerna missgynnas.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Efter Sveriges inträde i EU har regional projektverksamhet successivt kommit att bli den dominerande stödformen inom regionalpolitiken. Den tidigare huvudinriktningen, att genom företagsstöd upprätthålla sysselsättningen i ekonomiskt svaga områden, har blivit mindre betydelsefull. Riksrevisionen har granskat om den regionala projektverksamheten är inriktad på målen om hållbar tillväxt. Den samlade bedömningen är att betydande statliga medel till den regionala projektverksamheten används på ett ineffektivt sätt och att måluppfyllelsen för dessa stöd är otillräcklig. Ansvaret för bristerna ligger främst hos regeringen,men till viss del även hos länsstyrelser, Nutek och andra stödgivare. Till bristerna hör bland annat att

  • många projekt saknar näringslivsanknytning
  • vissa projekt har karaktär av ordinarie offentlig verksamhet
  • miljö- och jämställdhetsfrågor är påtagligt nedtonade.

Dessutom visar Riksrevisionens granskning att beslutsprocessen inte är transparent eftersom det är svårt att se de stödgivande myndigheternas prioriteringar och vilka bedömningsgrunder som finns. Stödgivarna utvärderar inte heller projekten regelbundet, varför det är svårt att ge en samlad redovisning av projektens måluppfyllelse.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?