Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16)

Olika definitioner och värderingsprinciper gör att statens förmögenhet kan beräknas till alltifrån minus 932 miljarder kronor till minus 440 miljarder kronor. Riksrevisionens granskning visar att det saknas en lättillgänglig bild av statens finansiella ställning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En hög kvalitet och relevans i sammanställningar av statens finansiella tillgångar och skulder utgör ett nödvändigt beslutsunderlag för finanspolitiska avvägningar och god hushållning med statens resurser. Det är angeläget att öka insikten om att det finns mycket stora ekonomiska värden i staten och att det är väsentligt att dessa förvaltas väl.

Riksrevisionen har granskat hur regeringen och Statistiska centralbyrån redovisar statens finansiella tillgångar och skulder. Granskningen har undersökt om redovisningen uppfyller rimliga krav på transparens och om värderingen är relevant samt håller god kvalitet.

Granskningen visar att det saknas en lättillgänglig och överblickbar bild av statens finansiella ställning. I de redovisningar som görs, varierar storleken på statens balansräkning kraftigt. Regeringen och Statistiska centralbyrån definierar inte staten på samma sätt och värderingsprinciperna skiljer sig åt. Dessutom saknas en sammanhållen riskanalys för statens tillgångar.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att i något sammanhang ge en lättillgänglig bild över statens ekonomiska ställning samt att beskriva de samlade riskerna i balansräkningen och hur de kan komma att påverka statens framtida inkomster och utgifter. Rekommendationen till Statistiska centralbyrån är att marknadsvärdera åtminstone de större statliga bolagen i finansräkenskaperna.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?