Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14)

Digitaliseringen är enligt regeringen den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Sedan 1990-talet har den tillsatt utredningar och projekt för att styra digitaliseringen av förvaltningen, men de offentliga aktörerna har bara till viss del tagit till vara på möjligheterna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Digitaliseringen har djupgående konsekvenser för ekonomin och samhället i stort. Regeringen och de offentliga aktörerna arbetar sedan mitten av 1990-talet med att digitalisera den offentliga förvaltningen, s.k. e-förvaltning. Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att den svenska förvaltningen ska bli enklare, öppnare och effektivare genom en ökad digitalisering. Riksrevisionen har granskat om regeringen har använt digitaliseringens möjligheter för att effektivisera den offentliga förvaltningen.

Granskningen visar att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte driver utvecklingen i enlighet med regeringens mål och att de själva kan göra mer. Den visar också att regeringen behöver skapa de institutionella förutsättningar som krävs för att myndigheter, kommuner och landsting ska kunna ta sitt ansvar.

Utvecklingen av e-förvaltningen har inte varit kostnadseffektiv. Det beror på att styrningen har varit kortsiktig, decentraliserad och präglad av brist på helhetsansvar. Riksrevisionen anser att regeringen behöver stärka sitt grepp om utvecklingen av e-förvaltningen och styra mer långsiktigt.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?