Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nationalmuseum, ackumulerat underskott i butiksverksamhet, 2020

Nationalmuseum redovisar ett väsentligt ackumulerat underskott för butiksverksamheten. Riksrevisionen bedömer att Nationalmuseum inte följer det ekonomiska målet för butiksverksamheten och har därför lämnat ett uttalande med reservation i revisionsberättelsen.

Nationalmuseum har ändrat grunderna för beräkning av de kostnader som ska belasta butiksverksamheten. Riksrevisionen bedömer att den ändrade grunden för att beräkna kostnaderna inte överensstämmer med det ekonomiska målet för butiksverksamheten. Därför redovisar Nationalmuseum för låga kostnader för butiksverksamheten under 2020.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 30 mars 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?