Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Skyddet mot oegentligheter i hanteringen av migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna

Riksrevisionen genomför en granskning av skyddet mot oegentligheter i migrationshanteringen vid utlandsmyndigheterna. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2018.

Bakgrund

Ett 60-tal utlandsmyndigheter hanterar ansökningar om visum samt uppehålls- och arbetstillstånd till Sverige. Uppskattningsvis handlägger utlandsmyndigheterna årligen 200 000 viseringsärenden och 70 000 ärenden om uppehållstillstånd. Under de senare åren har antalet migrationsärenden ökat och Migrationsverket prognostiserar att antalet anknytningsärenden kommer att öka ytterligare. Vid flera utlandsmyndigheter är handläggningsköerna för migrationsärenden redan långa.

Många av utlandsmyndigheterna finns i länder med hög korruption och verkar därmed i en riskutsatt miljö. Både visum och uppehållstillstånd till Sverige är högt eftertraktade och det kan därmed finnas risk för påtryckningar.

Under den senaste tiden har media rapporterat om misstänkta fall av oegentligheter i utlandsmyndigheternas hantering av migrationsärenden. Det har bland annat handlat om misstankar om utfärdande av visum på falska grunder och begäran av muta för att låta sökanden gå före i handläggningskön.

Syfte

Granskningens syfte är att undersöka om skyddet mot oegentligheter i migrationshanteringen vid utlandsmyndigheterna kan effektiviseras. Granskningen kommer bland annat att ta reda på om de berörda myndigheterna arbetar effektivt med att förebygga, upptäcka och hantera risker för oegentligheter. Granskningen kommer även att undersöka om styrningen och ansvarsfördelningen på området kan effektiviseras.

Uppdaterad: 12 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection