Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Styrmedel för ökad andel miljöbilar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av styrmedel för ökad andel miljöbilar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2020.

Bakgrund

Riksdagens och regeringens mål är att utsläpp av växthusgaser från transporter i Sverige (utom flyget) ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Dessutom ska fordonsflottan vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Sverige har använt flera olika styrmedel för öka andelen personbilar med bättre miljöegenskaper, till exempel miljöbilspremien, supermiljöbilspremien, bonus-malus-systemet och nedsatt förmånsvärde för miljöbilar. Satsningar som lett till omfattande kostnader i statsbudgeten.

Riksrevisionen har i det inledande granskningsarbetet sett tecken på brister i de underlag och analyser som reformerna baserats på. Det har i olika sammanhang dessutom framförts att den politiska styrningen har har varit ryckig och ineffektiv, och att den har lett till att statligt subventionerande miljöbilar sålts vidare utomlands.

Syfte

Granskningen ska undersöka om olika styrmedel för att öka andelen miljöbilar har bidragit till att Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade växthusgasutsläpp kan nås till samhällsekonomiskt rimliga kostnader. Vidare granskas om beslutsunderlagen varit tillräckliga och om styrmedlen skapat långsiktiga villkor för bilmarknadens aktörer.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?