Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Tullverket behöver utveckla underrättelsearbetet för att effektivisera sina kontroller

Tullverket saknar ingående kunskap om smugglingen till Sverige. Dessutom brister myndighetens arbete med att ta fram och hantera underrättelser. Sammantaget leder detta till försämrad effektivitet i kontrollverksamheten.

Lastbil på bro på väg till Sverige.

Foto: Andreas Kindler

Riksrevisionen har granskat om Tullverket har utformat kontrollverksamheten på ett effektivt sätt.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Tullverket har en svår uppgift som ska utföras med begränsade resurser. Granskningen visar att Tullverket inte har skaffat sig tillräckliga underlag för att kunna styra insatserna till de områden där de gör mest nytta, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

För att bedriva träffsäker kontrollverksamhet behöver Tullverket ha god kunskap om vad som smugglas, hur och i vilka mängder. Den kunskapen behöver förbättras, särskilt när det gäller illegal införsel av vapen.

Granskningen identifierar även brister i Tullverkets underrättelseverksamhet – både hur underrättelserna tas fram och hur de hanteras inom kontrollverksamheten.

Henrik Allansson, porträtt.

– Underrättelseverksamheten behöver ökade möjligheter för metodutveckling och kraftsamling. Myndigheten bör dessutom säkerställa att de viktigaste underrättelserna leder till kontroller, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Ett annat problem är att Tullverket har fått försämrade möjligheter att använda passageraruppgifter från flygbolagen för att identifiera personer som smugglar. Orsaken är att anslutningen av flygbolag till det nya digitala systemet, som Polismyndigheten administrerar, går långsammare än beräknat.

– Den här situationen gör det svårare för Tullverket att stoppa införsel av illegala varor. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att skynda på flygbolagens anslutning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Tullverket bland annat att:

  • Öka kunskapen om smugglingen, förbättra sina nyttoberäkningar samt tydliggöra rollen för det strategiska underrättelsearbetet.
  • Förbättra förutsättningarna för metodutveckling och kraftsamling inom underrättelseverksamheten samt möjligheten att utvärdera resultatet av underrättelserna.
  • Säkerställa att de viktigaste underrättelserna leder till kontroll.
  • Utvärdera och utveckla kontrollinsatserna gentemot skjutvapen.

Regeringen rekommenderas att vidta åtgärder för att skynda på anslutningen av flygbolag till det nya systemet för hantering av passageraruppgifter samt att undersöka möjligheterna att förbättra gränsskyddets kontrollmöjligheter.

Presskontakt: Jonas Åblad, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?