Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Otillräcklig uppföljning av Pisa-undersökningens genomförande 2018

I samband med Pisa-undersökningen 2018 undantogs ett stort antal svenska elever från att delta. Riksrevisionen konstaterar att detta delvis gjordes på felaktiga grunder, och att regeringen och Skolverket inte har följt upp genomförandet. Det har heller inte gjorts någon trovärdig utredning i efterhand.

Bild ovanifrån på sex elever som genomför ett skriftligt prov.

Foto: Caiaimage

Pisa-undersökningen är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, naturvetenskap och matematik, utvecklad av OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Resultaten används som underlag för politiska beslut om hur skolan ska utvecklas och det är viktigt att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt.

Efter Pisa-undersökningen 2018 framfördes kritik mot att för många elever i Sverige hade undantagits från att göra testen. Det har därför ifrågasatts om resultaten gav en rättvisande bild.

Skolverket och regeringen förklarade det inträffade med att den svenska skolan efter flyktingkrisen 2015 tog emot en ovanligt hög andel nyanlända elever. Enligt OECD:s regler får vissa elever undantas från att delta i provet, bland annat om eleven fått mindre än ett års undervisning i svenska.

Riksrevisionens granskning visar dock att majoriteten av de ungdomar som kom till Sverige i samband med flyktingkrisen hade gått för länge i svensk skola för att kunna undantas enligt reglerna.

Porträtt av Sofia Sandgren Massih

– Skolverket följde visserligen OECD:s instruktioner, men säkerställde inte att skolorna uppfattat informationen korrekt. Skolverket har inte heller följt upp detta i efterhand, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

Det svenska genomförandet granskades och godkändes av OECD inför publiceringen av resultaten 2019. Företrädare för regeringen och Skolverket bad i juni 2020 OECD att granska det svenska genomförandet en gång till. OECD kom återigen fram till att det stora antalet undantagna elever troligen kunde förklaras med nyanlända elever som kom efter flyktingkrisen 2015.

Riksrevisionen konstaterar dock att OECD:s slutsatser baseras på felaktiga antaganden om det svenska skolväsendet när det gäller undervisningen av nyanlända elever.

Att Skolverkets och OECD:s förklaringar inte är trovärdiga har uppmärksammats i interna promemorior inom Regeringskansliet. Trots det har regeringen och Skolverket hållit fast vid flyktingkrisen som förklaring och lyft fram OECD:s rapport som stöd för detta.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Om Sveriges ambition med Pisa-undersökningen är att upptäcka styrkor och svagheter i utbildningssystemet måste testet genomföras på ett tillförlitligt sätt. Det är allvarligt att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Skolverket rekommenderas att förbättra arbetet med att säkerställa ett korrekt deltagande i kommande Pisa-undersökningar.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 29 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?