Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Syfte och frågeställningar

Syftet med granskningen har varit att undersöka de statliga myndigheternas insatser för att underlätta för företagare att starta företag med hjälp av digitalisering har varit ändamålsenliga. Följande frågor har undersökts:

  • Bidrar myndigheternas digitala tjänster till att det blir enklare att starta företag?
  • Är myndigheternas handläggningsprocesser för att registrera nya företag ändamålsenligt digitaliserade?
  • Är myndigheternas digitala samverkan ändamålsenligt organiserad?

Riksrevisionen har valt att fokusera granskningen på den process som behövs för att starta restaurang som aktiebolag. Det startas många företag inom restaurangbranschen, och det är en av de mer regeltunga branscherna, vilket innebär att det krävs flera olika registreringar och tillstånd på statlig och kommunal nivå för att verksamheten ska få bedrivas. Processen för att starta restaurang används i granskningen för att undersöka om insatser för att förenkla med hjälp av digitalisering gör det lättare för företagare att göra det som behövs på både statlig och kommunal nivå.

Granskningen omfattar de statliga myndigheterna Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad: 14 maj 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?