Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Publicerade granskningar inom effektivitetsrevisionen

Publicerade granskningar inom effektivitetsrevisionen

Sedan Riksrevisorns årliga rapport 2020 har följande granskningsrapporter publicerats under perioden april 2020 till mars 2021.

Arbetsmarknadsutskottet

 • Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande (RiR 2020:13)
 • Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade (RiR 2020:27)

Civilutskottet

Inga granskningar

Finansutskottet

 • Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11)
 • Riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14)
 • Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter (RiR 2020:18)
 • Statliga stöd med delat myndighetsansvar – möjliga förenklingar och effektiviseringar (RiR 2020:23)
 • Framtidens skatteintäkter och förändrad energianvändning (RiR 2020:25)
 • Utgiftstaket – olika roll i olika tider (RiR 2020:28)
 • Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2020 (RiR 2020:29)
 • Administrationen i statliga myndigheter – en verksamhet i förändring (RiR 2021:3)

Försvarsutskottet

Inga granskningar

Justitieutskottet

 • Effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter (RiR 2020:16)
 • Rätt insats på rätt plats – polisens arbete i utsatta områden (RiR 2020:20)

Konstitutionsutskottet

 • Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen – effektivt, men kontroll och uppföljning brister (RiR 2020:22)
 • För förtroendets skull – Granskningsnämndens granskning av public service (RiR 2020:26)

Kulturutskottet

Inga granskningar

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Statens ansvar för veterinär service – Jordbruksverkets styrning och genomförande (RiR 2021:4)

Näringsutskottet

 • Effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet (RiR 2020:30)
 • Transportbidraget – bristande underlag och oklar måluppfyllelse (RiR 2021:2)

Skatteutskottet

 • Särskild löneskatt för äldre – redovisning och effekter (RiR 2020:24)

Socialförsäkringsutskottet

 • Vägen till arbete efter nekad sjukpenning (RiR 2020:12)

Socialutskottet

 • Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen (RiR 2020:19)

Trafikutskottet

 • Drift och underhåll av järnvägar – omfattande kostnadsavvikelser (RiR 2020:17)

Utbildningsutskottet

 • Att styra utbildning till ämneslärare – en granskning av Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet (RiR 2020:15)
 • Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning genom utformning och uppföljning (RiR 2021:1)

Utrikesutskottet

 • Sidas garantiverksamhet – statens arbete med garantier inom svenskt bistånd (RiR 2020:21)

Uppdaterad: 28 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?