Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skolverkets statistikansvar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Skolverkets statistikansvar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i augusti 2022.

Bakgrund

Tillgång till ändamålsenlig information och jämförande statistik om skolor är viktig på flera olika sätt. Till exempel när det gäller elevers och vårdnadshavares möjligheter att fatta informerade beslut inom ramarna för det fria skolvalet. Statistik på skolområdet används också som underlag för resurstilldelning till skolor samt i samband med uppföljning och utvärdering av utvecklingen på skolområdet.

Enligt skollagen är det Skolverket som ska följa upp och utvärdera skolväsendet på nationell nivå. Skolverket är också ansvarig för den officiella statistiken på området, och ska tillhandahålla relevant information till olika aktörer i arbetet för en likvärdig skola.

Syfte

Granskningen ska svara på om Skolverket på ett ändamålsenligt sätt uppfyller sitt uppdrag i fråga om framtagande och användning av statistikunderlag för skolval, resursfördelning samt uppföljning och utvärdering av skolväsendet. Granskningen kommer att fokusera på statistik som är av verksamhetsbeskrivande karaktär på skolnivå, dock inte skolornas finansiella resultat. Skolverkets arbete med internationella kunskapsmätningar ingår inte.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?