Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar myndigheters inköp från anställda och anställdas anhöriga

Upphandling lyfts ofta fram som ett riskområde för oegentligheter inom statlig verksamhet. Riksrevisionen granskar nu i vilken utsträckning inköp från anställdas och anställdas anhörigas företag förekommer, och hur myndigheternas arbete med att förhindra förtroendeskadliga inköp ser ut.

Stat, kommuner och landsting upphandlar varje år varor och tjänster för omfattande belopp. Under 2016 uppgick de offentliga upphandlingarna till ett sammanlagt värde av 634 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges BNP.

Riksrevisionen granskar nu i vilken utsträckning det förekommer att företag som levererar varor och tjänster till statliga myndigheter har nära koppling till myndighetens personal.

Riksrevisor Helena Lindberg talar i telefon.

Riksrevisor Helena Lindberg, Foto: Frida Ström

– Granskningens grundfråga är om myndigheternas interna kontroll mot förtroendeskadliga inköp är tillräcklig. När anställda och deras anhöriga har intressen i företag på marknader där myndigheter handlar varor och tjänster är det helt centralt att myndigheten inte kan misstänkas för att ge sådana företag osakliga fördelar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Sverige lyfts ofta fram som ett av världens minst korrupta länder, och andelen invånare som uppger att de avkrävts en muta är liten. Samtidigt framhålls i forskning att även om det inte finns skäl att misstro att Sverige har en i jämförelse mycket välfungerande förvaltning, så kan det ändå finnas problem med nepotism, jäv och egennyttig hantering av allmänna medel. Förföreställning att korruptionen är låg kan leda till bristande uppmärksamhet på sådana fenomen.
Ett exempel på företeelser där myndighetens saklighet och opartiskhet kan sättas i fråga utan att det är fråga om mutor och bestickning är när företag som myndighetsanställda har intressen i gynnas av myndigheters inköp. I en undersökning som Statskontoret gjort framkommer att inköp är det området där korruptionsmisstankar oftast väcks hos myndigheterna själva, samtidigt som det vanligaste problem som identifieras handlar om jäv och bisysslor.

Syfte

Granskningen ska undersöka i vilken utsträckning det förekommer att företag som levererar varor och tjänster till myndigheter har nära koppling till myndigheters personal. Fem myndigheter kommer att ingå i granskningen: Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Även regeringens styrning på området kan komma att ingå i granskningen.

Publicering

För information om planerade publiceringsdatum för Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Nu granskas

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval