Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Risk för att konsumentproblem på digitala marknader inte upptäcks

Konsumentverket bedriver en i huvudsak ändamålsenlig tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor, visar Riksrevisionens granskning. Vissa konsumentproblem riskerar dock att förbli oupptäckta, framför allt på digitala marknader.

Personer som näthandlar vid frukostbordet.

Foto: Maskot

Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets tillsyn av näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor. Granskningen visar att tillsynen i huvudsak bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

På vissa områden bör dock förbättringar ske. Det handlar bland annat om att de metoder som Konsumentverket använder för att upptäcka konsumentproblem inte är tillräckliga.

Konsumentverket saknar effektiva verktyg för att upptäcka konsumentproblem på digitala marknader och inom digital marknadsföring. Särskilt så kallad personaliserad marknadsföring är svår att bedriva tillsyn över.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– En väl fungerande tillsyn är central för både konsumenter och företag. Tillsynen behöver hela tiden anpassas efter nya förhållanden, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar vidare att Konsumentverket inte arbetar tillräckligt systematiskt med riskanalyser för att få en mer heltäckande bild av problemen. Inkomna anmälningar från konsumenter är Konsumentverkets viktigaste verktyg för att upptäcka konsumentproblem. Men de ger inte hela bilden eftersom många anmälningar är av dålig kvalitet eller irrelevanta i relation till tillsynen. Dessutom är det inte säkert att konsumenterna förstått att näringsidkaren brutit mot regelverken.

Riksrevisionen bedömer att Konsumentverket bör komplettera riskanalyserna med en modell för att värdera så kallad strukturell konsumentskada. Strukturella konsumentskador kan till exempel bestå i individuella konsumentskador som drabbar en större mängd konsumenter på samma sätt, till exempel på grund av vilseledande marknadsföring.

Erik Trollius, porträtt.

– Trots att Konsumentverket gjort ambitiösa ansträngningar att utveckla tillsynsverksamheten finns det en reell risk för att bevakningen koncentreras till problemområden som redan är kända. Här bör ett utvecklingsarbete ske, säger Erik Trollius, projektledare för granskningen.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar Konsumentverket att

  • ta fram en metod för uppskattning av strukturell konsumentskada och genomföra regelbundna uppskattningar av den inom olika områden för att möjliggöra att tillsynen riktas mot de områden där den gör störst nytta
  • förtydliga hur fokusområdena kontinuerligt ska arbeta med riskanalyser för att kunna bedöma om det finns problem som är över- eller underrepresenterade i tillsynen.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?