Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Brister i viktig skolstatistik

Delar av Skolverkets statistik håller inte tillräckligt hög kvalitet, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna gäller framför allt statistik som ska hjälpa elever att välja skola, samt statistik som används vid fördelning av resurser till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten.

Hand som skriver  matematisk uträkning på papper.

Foto: Maria Rosenlöf

Skolverket har ansvar för att informera och sprida kunskap om skolväsendet. Myndigheten tar därför fram stora mängder statistik, som bland annat används som grund för skolval, fördelning av resurser samt uppföljning, utvärdering och forskning på skolområdet.

Riksrevisionen har granskat hur väl Skolverket uppfyller sitt statistikuppdrag. Den övergripande slutsatsen är att arbetet bör förbättras på vissa områden.

Bristerna gäller statistik som spelar en viktig roll för elevers och vårdnadshavares val av skola, samt delar av statistiken som Skolverket tar fram och som används när staten fördelar extraresurser till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten.

Riksrevisionen bedömer att ett utvecklingsarbete behöver genomföras, bland annat av den statistiska modell som ligger till grund för de så kallade Salsa-värdena. Salsa-värdena används för att informera elever och vårdnadshavare om grundskolors betygsgenomsnitt i årskurs nio, justerad för skolornas elevsammansättning.

Även om det inte har varit Skolverkets avsikt används Salsa-värdena ibland som en indikator för skolornas kvalitet. Det händer också att kommuner använder Salsa-värdena vid fördelning av resurser till skolorna.

Christer Gerdes, porträtt.

– Delar av statistiken för till exempel skolval eller fördelning av resurser för att öka likvärdigheten måste kvalitetssäkras och kommuniceras bättre, säger Christer Gerdes, projektledare för granskningen.

Granskningen visar vidare att Skolverket inte i tillräcklig utsträckning följer upp vilken statistik som efterfrågas av användarna och att regeringen i sin tur inte följer upp att Skolverket uppfyller sitt statistikuppdrag.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen har varit för passiv i sin uppföljning av Skolverkets statistikansvar. En regelbunden uppföljning på övergripande nivå kan göras utan att regeringen gör intrång på Skolverkets oberoende ställning som statistikansvarig myndighet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar Skolverket bland annat att bättre kvalitetssäkra statistik som inte klassas som officiell, men som är av väsentlig betydelse.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att regelbundet på en mer övergripande nivå följa upp att Skolverket uppfyller sitt statistikansvar.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 15 november 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?