Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Mot bakgrund av dessa slutsatser lämnar Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen och Försvarsmakten.

Riksrevisionens rekommendationer till regeringen

  • Sätt tydliga och uppföljningsbara mål för Försvarsmaktens verksamhet.
  • Säkerställ att hanteringen av projekt som utgör väsentliga säkerhetsintressen inte tvingar Försvarsmakten till kortsiktiga omplaneringar som får konsekvenser för förbandsproduktionen.

Riksrevisionens rekommendationer till Försvarsmakten

  • Fortsätt att vidareutveckla arbetet med att säkerställa arméns förmåga attmobilisera inom angiven tid, bland annat avseende krigsplacering av materiel.
  • Säkerställ att arméchefen har tillräcklig rådighet över arméns verksamhet för att kunna planera och genomföra verksamheten på ett effektivt sätt.
  • Ta fram tydliga konsekvensbeskrivningar av regeringens styrning.
  • Ta fram behovsanalyser tidigt i processen avseende utvecklings- eller
    förändringsarbeten.

Uppdaterad: 31 augusti 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?