Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetet med att stärka arméstridskrafternas förmåga

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av arbetet med att stärka arméstridskrafternas operativa förmåga. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering under augusti 2021.

Bakgrund

Regeringen bedömde 2015 att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 20162020 var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden, och att säkerställa totalförsvarets samlade förmåga. Inriktningen var att huvuddelen av arméförbanden skulle organiseras för att kunna verka som två brigader i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare.

Riksdagen godkände att det militära försvarets mål bland annat skulle vara att förebygga och hantera konflikter och krig samt att skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning. Om det krävs ska Sverige även kunna försvara sig mot incidenter och väpnade angrepp. Beslutet innebar också att ett antal arméförband skulle skapas. Arméstridskrafterna bedöms ännu inte ha utvecklats så som riksdagen beslutade.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen och Försvarsmakten har bedrivit ett effektivt arbete för att stärka den operativa förmågan i arméstridskrafterna.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?