Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Miljömässig hållbarhet vid upphandlingar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av miljömässig hållbarhet vid upphandlingar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Bakgrund

Idag uppgår de upphandlingspliktiga offentliga inköpen till 782 miljarder, cirka 18 procent av Sveriges BNP.

Både riksdagen och regeringen har uttryckt höga ambitioner vad gäller möjligheterna att använda offentlig upphandling för att åstadkomma en miljömässigt hållbar utveckling, och flera upphandlingslagar anger att myndigheter bör beakta miljöhänsyn vid upphandlingar – där det är motiverat.

Sedan 2014 har regeringen genomfört flera initiativ för att statliga myndigheter ska intensifiera sitt arbete i den riktningen. En ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten, har bildats med uppdrag att bland annat hjälpa myndigheter i det arbetet.

Men att ställa bra miljökrav i upphandlingar kräver kunskaper inom flera områden. Till exempel för att avgöra vilken typ av miljökrav som är relevanta att ställa på en produkt. Att lägga kraven på en strategiskt rimlig nivå är en annan utmaning eftersom de behöver vara tillräckligt låga för att leverantörer ska kunna möta dem, men samtidigt så höga att de är verkningsfulla. Dessutom behöver upphandlingen väga miljökravens betydelse i relation till produktens kostnad och andra aspekter, som arbetsförhållanden. Olika miljökrav kan även stå i konflikt med varandra.

Syfte

Granskningen ska svara på om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att uppnå en miljömässigt hållbar offentlig upphandling.

I granskningen kommer fyra statliga myndigheters arbete på området att granskas genom fallstudier. De myndigheter som har valts ut är Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Sjöfartsverket och Trafikverket. Granskningen omfattar även Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och regeringen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 juli 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?