Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken

Riksdagen har ambitiösa mål för den regionala utvecklingspolitiken. Ansvaret för genomförandet är dock splittrat på ett stort antal aktörer på olika nivåer och områden inom den statliga förvaltningen. Riksrevisionen granskar nu regeringens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken.

Vy över grönområde som övergår till stad.

Foto: Mikael Svensson

Beslutet att genomföra granskningen har tagits efter indikationer på svårigheter att genomföra politiken så att den kan nå sina mål. Det handlar till exempel om otydlig styrning och bristande samordning.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi kommer bland annat att titta på om regeringens fördelning av roller och ansvar har gett förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Riksdagens mål för den regionala utvecklingspolitiken är ”utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet”. Målen och ambitionerna omfattar flera utgiftsområden, sektorer och förvaltningsnivåer. Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret men saknar instrument inom flera av de politikområden som är relevanta för politikens genomförande. Ansvaret inom dessa områden är också splittrat på ett stort antal myndigheter och andra aktörer som sorterar under olika departement.

Granskningen har inletts utifrån ett antal problemindikationer som bland annat omfattar otydliga prioriteringar från regeringens sida, bristande resultatredovisning och svårigheter för statliga myndigheter att medverka i det regionala utvecklingsarbetet.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen har hanterat statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken så att målen kan nås.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 17 augusti 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?