Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Sidas val av samarbetspartner och biståndsform. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2022.

Om granskningen

Bakgrund

Sidas budget för biståndsverksamhet var drygt 26 miljarder kronor år 2020. Sida vidareförmedlar merparten av medlen till olika samarbetspartner (till exempel multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer) och i olika biståndsformer (till exempel programstöd och projektstöd).

Riksrevisionen har i tidigare granskningar noterat att det har varit otydligt på vilka grunder som Sida väljer samarbetspartner. Också andra myndigheters utvärderingar har indikerat bristande transparens på det området. Det finns även otydligheter kring hur Sida gör avvägningar mellan olika biståndsformer.

Syfte

Granskningen ska svara på om Sida har säkerställt effektiva val av samarbetspartner och biståndsformer i genomförandet av svenskt bistånd. Även regeringens styrning av Sida ingår i granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?