Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

SOS Alarm 112

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av SOS Alarm 112. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2023.

Bakgrund

SOS Alarm är ett aktiebolag som ägs till 50 procent av staten och till 50 procent av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bolaget ansvarar för att sköta nödnumret 112.

Att människor snabbt och enkelt kan nå nödnumret 112, och få hjälp i nödsituationer, är en central funktion i samhället. När någon ringer ska SOS Alarm identifiera vad som har hänt, var det hänt samt att bedöma om det finns behov av omedelbara hjälpinsatser av ambulanssjukvården, polis eller räddningstjänst. SOS Alarm ska i så fall koppla samtalet och lämna relevant information.

SOS Alarm har under en längre tid haft svårt att nå de mål som staten och SKR kommit överens om. Målet om att den genomsnittliga svarstiden ska vara högst 8 sekunder har inte uppnåtts någon gång sedan år 2013, och det förekommer att svarstider är så långa att det kan få allvarliga konsekvenser för de hjälpsökande. Det har även förekommit problem i samband med vidarekoppling av samtal från SOS Alarm till ambulanssjukvård, polis eller räddningstjänst, till exempel långa svarstider eller bristande möjligheter att överföra information.

Syfte

Granskningen ska svara på om staten och SOS Alarm ser till att larm till nödnumret 112 behandlas effektivt. Fokus kommer bland annat att ligga på om hjälpsökande i hela landet har möjlighet att alltid snabbt komma i kontakt med rätt hjälporgan, samt om tillsyn och utvecklingsarbete fungerar som det ska

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 april 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?