Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar Förberedande och orienterande utbildning – etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att skapa förutsättningar för att nyanlända kommer i arbete eller utbildning. Ett av Arbetsförmedlingens verktyg är Förberedande och orienterande utbildning (FUB). Riksrevisionen granskar nu hur etableringen på arbetsmarknaden fungerar för personer som deltar i FUB inom ramarna för etableringsuppdraget.

Riksrevisor Stefan Lundgren intervjuas

Riksrevisor Stefan Lundgren, Foto: Frida Ström

– FUB är en av Arbetsförmedlingens mest omfattande och kostsamma insatser, och är därför viktig att syna närmare. Den här granskningen kompletterar Riksrevisionens tidigare granskningar av insatsen genom att titta på hur FUB fungerar för deltagare i etableringsuppdraget, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Målgruppen för FUB är arbetssökande som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, studier eller arbete.

Under 2016 deltog drygt 73 500 personer till en kostnad av drygt två miljarder kronor. Av dessa deltog omkring 45 000 personer inom ramarna för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vars syfte är att skapa förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

Riksrevisionen har tidigare granskat FUB. I en första rapport granskades Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning av insatsen (RiR 2016:20), och i en andra rapport undersöktes hur FUB påverkar deltagarnas arbetsmarkandsutfall (RiR 2017:21). Den här granskningen kompletterar de tidigare genom att följa upp hur det har gått för de arbetssökande som deltog i FUB inom etableringsuppdraget.

Syfte

Granskningen ska svara på frågan hur arbetsmarknadsetableringen går för personer som deltar i FUB inom ramarna för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det ger en grund för att granska hur Arbetsförmedlingen s bidrar till målgruppens etablering på arbetsmarknaden, samt hur effektiv resursanvändningen är på myndigheten.

Publicering

För information om planerade publiceringsdatum för Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Nu granskas

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?