Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förvaltningen av regionala projektmedel – delat ansvar, minskad tydlighet? (RiR 2014:10)

De regionala projektmedlen beslutas av 38 olika aktörer bestående av länsstyrelser, landsting och kommunala samverkansorgan. En granskning från Riksrevisionen visar att ansvarsfördelningen mellan staten och de kommunala aktörerna är oklar. Dagens organisering leder också till brister inom tillsyn och kontroll.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om regeringens förvaltning av de regionala projektmedlen har svarat upp mot riksdagens grundläggande krav på den offentliga förvaltningen gällande styrning, uppföljning, ansvars- och uppgiftsfördelning samt tydlighet och transparens.

Riksrevisionen kan konstatera att förvaltningen av regionala projektmedel inte uppfyller riksdagens krav inom de nämnda områdena. Det riskerar att motverka riksdagens mål med att den offentliga förvaltningen ska bidra till en hållbar tillväxt.

Granskningen visar på problem med att beslutsmakten över regionala projektmedel är fördelad på många aktörer av olika organisationstyper. Verksamheten präglas av komplexitet, heterogenitet och otydlighet i ansvarsfördelningen. Förvaltningen av de regionala projektmedlen uppvisar således brister i linje med vad som inom forskningen förknippas med komplexa flernivåsystem och långtgående decentralisering av ansvar.

Sammantaget leder otydligheten inom förvaltningen till att det finns en risk för att budgetlagens mål om god hushållning inte uppnås. För att bättre uppfylla riksdagens mål lämnar Riksrevisionen ett antal rekommendationer, bland annat om att öka systematiken i uppföljningen och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Tillväxtverket och de kommunala aktörerna.

Uppdaterad: 27 mars 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?