Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget (RiR 2018:12)

Över 60 procent av deltagarna i förberedande utbildningar för nyanlända är inskrivna vid Arbetsförmedlingen efter fyra år. Bland dem har nästan var fjärde någon typ av anställning. Av dem som inte är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har knappt var tredje fått ett jobb, men det var också många som varken arbetade eller deltog i arbetsmarknadsinsatser.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

2010 fick Arbetsförmedlingen ansvaret för att samordna etableringsinsatser enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förberedande och orienterande utbildning är den vanligaste insatsen inom etableringsuppdraget. Insatsen består av flera olika inriktningar där Kunskapsvalidering och Yrkessvenska är vanligast. 2017 deltog drygt 42 000 nyanlända i insatsen. Kostnaden uppgick till 1,6 miljarder kronor. Riksrevisionen har undersökt hur det går för de som deltagit i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget.

Granskningen visar bland annat att knappt 40 procent av dem som deltog i insatsen hade lämnat Arbetsförmedlingen fyra år senare. Av dessa hade knappt en tredjedel ett jobb, men många hade också lämnat arbetskraften. Kvinnor och personer med kortare utbildning är överrepresenterade bland dem som lämnat arbetskraften. Bland dem som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen fyra år senare hade nästan en fjärdedel någon typ av anställning.

Riksrevisionen drar slutsatsen att det är viktigt att Arbetsförmedlingen bidrar till att öka förståelsen för varför vissa deltagare lämnar arbetskraften. Kunskapen om orsakerna är en viktig förutsättning för att kunna vidta åtgärder för att motverka detta. Riksrevisionen konstaterar också att Arbetsförmedlingens utvärdering av insatser för deltagarna inom etableringsuppdraget är bristfällig. Brist på kunskap om hur insatser fungerar kan innebära att personer är utan arbete längre tid än nödvändigt och att resurser inte används på bästa sätt.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?