Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisorernas årliga rapport 2015

I Riksrevisorernas årliga rapport redovisar vi våra viktigaste iakttagelser från det senaste årets granskningar inom den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar.

Om rapporten

Riksrevisionen bevakar och analyserar kontinuerligt trender och tendenser i samhällsutvecklingen. En samlad bild av dessa presenteras i Riksrevisionens granskningsplan. Genom den årliga rapporten kan vi summera intressanta iakttagelser som samtidigt också ger ett inflöde till vår pågående omvärldsanalys. Sammantaget ger granskningsplanen och den årliga rapporten oss möjlighet att successivt redovisa utvecklingen av Riksrevisionens granskningsinriktning. Vi vill dock betona att granskningsplanen och årliga rapporten har olika tidsperspektiv och därför är det inte alltid lätt att finna en direkt överensstämmelse mellan granskningsplanens inriktning och resultaten i den efterföljande årliga rapporten.

Uppdaterad: 29 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection