Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisorns årliga rapport 2020

Riksrevisionen granskar statliga myndigheters årsredovisningar och effektiviteten i verksamheter som bedrivs av staten. Genom vår oberoende ställning undersöker vi hur statliga medel används, rapporterar om eventuella brister och ger förslag på hur bristerna kan åtgärdas.

Resultatet av vår granskning kan utgöra underlag för beslut, förändring och debatt. Riksrevisorns årliga rapport lämnas till riksdagen varje vår och syftar till att ge information om de viktigaste iakttagelserna av Riksrevisionens granskning under det gångna året. Rapporten bygger på granskningsresultat från både effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Uppdaterad: 20 maj 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?