Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transportstyrelsens tillsyn

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Transportstyrelsens tillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2022.

Bakgrund

Transportstyrelsens huvuduppgifter är att ta fram regler för transportområdet, ta beslut om olika typer av tillstånd samt att bedriva tillsyn.

Tillsynen bedrivs inom samtliga trafikslag och gäller många olika områden – till exempel trafiksäkerhet, miljö, marknadstillsyn, typgodkännande för produktion och it-säkerhet. Syftet är bland annat att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och upprätthålla en välfungerande transportmarknad.

Transportstyrelsen beskriver tillsynsarbetet som eftersatt, till och med obefintligt på vissa områden. Enligt myndigheten beror detta delvis på att anslagen inte räcker till.

Syfte

Granskningen ska svara på om styrningen av Transportstyrelsens tillsynsarbete är effektiv. Med effektiv menas att verksamheten bedrivs effektivt och att de tillsynsåtgärder som ger mest nytta är prioriterade.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?