Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Intervjuer och skriftliga svar

Avsnitt

Intervjuer som rör vårdgarantin och kömiljarden

 • Intervju med företrädare för SKR, 2021-08-31.
 • Intervju med f.d. företrädare för SKR, 2021-09-29.
 • Intervju med företrädare för SKR, 2021-11-11.
 • Intervju med företrädare för IVO, 2021-11-25 och 2021-12-02.
 • Intervju med företrädare för IVO, 2021-12-02.
 • Intervju med företrädare för Socialstyrelsen, 2021-12-07.
 • Intervju med två företrädare för SKR 2022-02-09.
 • Intervju med företrädare för Socialdepartementet, 2022-03-09.
 • Intervju med företrädare för SKR 2022-03-31.
 • Intervju med företrädare för SKR, 2022-04-12.
 • Intervju med f.d. företrädare för SKR, 2022-05-03.
 • Intervju med väntetidssamordnare, Region Jönköping, 2022-05-05.
 • Intervju med väntetidssamordnare, Region Uppsala, 2022-05-11 och 2022-08-17.
 • Intervju med företrädare för SKR:s nätverk för väntetidssamordnare, 2022-05-11.
 • Intervju med väntetidssamordnare, Region Jönköping, 2022-05-12.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Jönköping, 2022-05-13 och 2022-05-16.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Jönköping, 2022-05-16.
 • Intervju med väntetidssamordnare, Region Halland, 2022-05-18.
 • Intervju med två företrädare för primärvården, Region Jönköping, 2022-05-30.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Jönköping, 2022-06-01.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Jönköping, 2022-06-03.
 • Intervju med företrädare för Qulturum (Region Jönköpings organisation för verksamhetsutveckling), 2022-06-07.
 • Intervju med företrädare för Socialdepartementet, 2022-06-08.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Jönköping, 2022-06-14.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Jönköping, 2022-06-14.
 • Intervju med företrädare för vårdadministrativ service, Region Uppsala, 2022-08-16.
 • Intervju med väntetidssamordnare, Region Uppsala, 2022-08-17.
 • Intervju med två företrädare för primärvården, Region Jönköping, 2022-08-18.
 • Intervju med två företrädare för primärvården, Region Jönköping, 2022-08-23.
 • Intervju med företrädare för primärvården, Region Uppsala, 2022-08-23.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Uppsala, 2022-08-30.
 • Intervju med företrädare för vårdsystemstöd, Region Uppsala, 2022-08-31.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Uppsala, 2022-09-09.
 • Intervju med företrädare för vårdgarantienheten, Region Uppsala, 2022-09-12.
 • Intervju med företrädare för specialistvården, Region Uppsala, 2022-09-13.
 • Intervju med företrädare för sjukhusledning, Region Uppsala, 2022-09-27.
 • Intervju med företrädare för primärvården, Region Uppsala, 2022-09-28.
 • Intervju med f.d. företrädare för Socialstyrelsen, 2022-10-28.

Intervjuer som rör SVF

 • Intervju med företrädare för SKR, 2022-04-06.
 • Intervju med företrädare för Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, 2022-04-08.
 • Intervju med företrädare för SKR, 2022-04-12.
 • Intervju med företrädare för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, 2022-05-18.
 • Intervju med företrädare för RCC Stockholm Gotland, 2022-05-19.
 • Intervju med företrädare för RCC Sydöst, 2022-05-30 och 2022-06-09.
 • Intervju med företrädare för RCC Stockholm Gotland, 2022-06-02.
 • Intervju med företrädare för Region Stockholm, 2022-06-21.
 • Intervju med företrädare för RCC Stockholm Gotland, 2022-06-30.
 • Intervju med företrädare för CaPrim, RCC Stockholm Gotland, 2022-07-04.
 • Intervju med företrädare för RCC Sydöst, 2022-08-16.
 • Intervju med företrädare för RCC Sydöst, 2022-08-22.
 • Intervju med företrädare för onkologisk vård, Region Stockholm, 2022-08-24.
 • Intervju med företrädare för kirurgisk vård, Region Stockholm, 2022-08-30.
 • Intervju med företrädare för urologisk vård, Region Östergötland, 2022-09-06.
 • Intervju med företrädare för utredande vård, Region Östergötland, 2022-09-07.
 • Intervju med företrädare för RCC Sydöst, 2022-09-08.
 • Intervju med företrädare för radiologi, Region Stockholm, 2022-09-12.
 • Intervju med företrädare för onkologisk vård, Region Stockholm, 2022-09-14.
 • Intervju med företrädare för RCC Sydöst, 2022-09-14.
 • Intervju med företrädare för tjock- och ändtarmscancervård, Region Stockholm, 2022-09-15.
 • Intervju med företrädare för RCC Stockholm Gotland, 2022-09-15.
 • Intervju med företrädare för ekonomiförvaltningen, Region Stockholm, 2022-09-20.
 • Intervju med företrädare för urologisk vård, Region Stockholm, 2022-09-20.
 • Intervju med företrädare för lungcancervård, Region Stockholm, 2022-09-22.
 • Intervju med företrädare för ekonomiförvaltningen, Region Östergötland, 2022-09-23.
 • Intervju med företrädare för bröstcancervård, Region Östergötland, 2022-09-30.
 • Intervju med företrädare för tjock- och ändtarmscancervård, Region Östergötland, 2022-10-12.
 • Intervju med företrädare för primärvården, Region Östergötland, 2022-10-13.
 • Intervju med företrädare för patologi, Region Östergötland, 2022-10-24.
 • Intervju med företrädare för lungcancervård, Region Östergötland, 2022-10-26.
 • Intervju med företrädare för radiologi, Region Östergötland, 2022-10-28.
 • Intervju med företrädare för RCC Stockholm Gotland, 2022-11-09.
 • Intervju med företrädare för radiologi, Region Stockholm, 2022-11-14.
 • Intervju med företrädare för patologi, Region Stockholm, 2022-12-20.
 • Intervju med företrädare för SKR, 2023-04-04.

Övriga intervjuer

 • Intervju med företrädare för Svensk förening för allmänmedicin, 2022-04-29.
 • Intervju med företrädare för Svenska läkaresällskapet, 2022-05-31.
 • Intervju med företrädare för Fysioterapeuterna, 2022-06-03.

Skriftliga svar

 • E-post från företrädare för SKR, 2022-12-13.
 • E-post från väntetidssamordnare, Region Halland, 2023-01-24.
 • E-post från IVO, 2023-03-22.
 • E-post från företrädare för Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, 2023-03-30.
 • E-post och analysunderlag från företrädare för Nationella prostatacancerregistret, 2023-04-27.
 • E-post från Socialdepartementet, 2023-05-08.
 • E-post från IVO, 2023-05-08.

 

Uppdaterad: 15 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?