Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Kömiljardens prestationskrav

Tabell 1 Kömiljardens prestationskrav för respektive år

År

Fördelningskriterier

2009–2010

80 % av patienterna har väntat i högst 90 dagar på besök eller behandling (900 miljoner kr)

90 % av patienterna har väntat i högst 90 dagar på besök eller behandling (100 miljoner kr)

2011–2012

70 % av patienterna har väntat i högst 60 dagar på besök (400 miljoner kr)

70 % av patienterna har väntat i högst 60 dagar på behandling (400 miljoner kr)

80 % av patienterna har väntat i högst 60 dagar på besök (100 miljoner kr)

80 % av patienterna har väntat i högst 60 dagar på behandling (100 miljoner kr)

2013

70 % av patienterna har väntat i högst 60 dagar på besök eller behandling (grundläggande krav)

70 % av patienterna har genomfört besök inom 60 dagar (347 miljoner kr)

70 % av patienterna har genomgått behandling inom 60 dagar (347 miljoner kr)

80 % av patienterna har genomfört besök inom 60 dagar (147 miljoner kr)

80 % av patienterna har genomgått behandling inom 60 dagar (147 miljoner kr)

2014

70 % av patienterna har väntat i högst 60 dagar på besök eller behandling (grundläggande krav)

70 % av patienterna har genomfört besök inom 60 dagar (342 miljoner kr)

70 % av patienterna har genomgått behandling inom 60 dagar (342 miljoner kr)

80 % av patienterna har genomfört besök inom 60 dagar (145 miljoner kr)

80 % av patienterna har genomgått behandling inom 60 dagar (145 miljoner kr)

Kommentar: Prestationskraven summerar till cirka 6 miljarder kronor, vilket motsvarar mängden utbetalade medel enligt Riksrevisionens summering av utbetalningar inom ramen för överenskommelser om kömiljarder mellan regeringen och SKR 2009–2014.
Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, 2014, s. 174.

Uppdaterad: 15 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?